B T
21 Sept
🤣🤣🤣 орус оюна келгенин кылат дечүү беле?
Куурманын кантип өскөнүн көрдүңүз беле?
B T
2 Sept
Күлүп жүргөнгө не жетсин...
B T
2 Sept
00:09
😂😂😂
646 views