Зохид расулов
@SanSiz@ Дунёга келишинг учун 9 ой ишлаган ХАММОЛ. 3 йил ошкозонидаги ризкини тенг булишган САХИЙ. Камида 10 йил кирларингизни ювган ХИЗМАТКОР. 20 йил мазали таомлар билан сийлаган ПАЗАНДА. Тугилганингиздан бери хам бемор булган пайтларингиздан мижжа кокмай гамхурлик килган беминнат ХАМШИРА. Жонингиз учун жонини беришга тайёр ЖОНКУЯР. Хеч качон бирор нарса умидида яхши курмаган шунчаки борлигингизни бахт деб билган ягона ИНСОН. Емай едирган, киймай кийдирган, биринчи болам есин деб яшаган ФИДО
Зохид расулов
participated in the poll
Қани гуруҳдагилар овоз берамиз.
Сизга қайси актрисанинг ижоди кўпроқ ёқади?
Results after voting
Mymln Kytlimyrotov
Mymln Kytlimyrotov
added a video
7 Aug
00:19
Mymln Kytlimyrotov
Mymln Kytlimyrotov
added a video
13 Aug
00:14
24 10 87
24 10 87
added a photo
6 Jun 2018
Зохид расулов
participated in the poll
O'zbek erkak xonandalar ayol ko'rinishda kimlarni tanidingiz 👇😆
Kimlarni tanidingiz?
Results after voting
Музохир Норов
19 Aug
⭐ 🌙
⭐ 🌙
added a photo
18 Aug
Video added
6 Jul 2018
Video added
16 Feb 2018
Show more