313 BİSMİLLAH
5+
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
1248. İmam Əli (ə):«Nadanın işi ziyana, elmi isə azğınlığa səbəb olar.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
1251. İmam Hadi (ə):«Nadan öz dilinin əsiridir.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
1249. İmam Əli (ə):«Nadan, məlumatı olmadığı bir şeydə özünü alim hesab edəndir. O, hər məsələdə öz rə‘yi və nəzəri ilə kifayətlənər. Daim alimlərdən uzaq gəzər, onların eybindən danışar və onlara irad tutar. Öz əleyhdarlarının səhv yolda olduqlarını düşünər və başa düşmədiyi şeyi batil hesab edər. Qarşısına çıxan bir mətləbdən anlayışı olmayanda onu inkar edər, yalan hesab edər və öz nadanlığı ucbatından deyər:«Mən belə bir şey tanımıram və güman etmirəm ki, belə bir şey ola bilər. Haradadır hə
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
1250. İmam Sadiq (ə):«Nadanın xasiyyətlərindən biri də budur ki, mətləbə axıradək qulaq asmamış cavab verər, öz həmsöhbətinin məqsədini başa düşməmiş ona e‘tirazını bildirər və (mətləbi) dərk etməmiş hökm verər.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
1247. İmam Əli (ə):«Nadan öz nəfsinin quludur.»
313 BİSMİLLAH
yesterday 19:24
  • Like0
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
ikram Zeynalov
yesterday 08:19
6824. Imаm Əli (ə): «Yəqinlik оlduğu yuхu şəkklə qılınаn nаmаzdаn yахşı¬dır.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
ikram Zeynalov
yesterday 08:18
6823. Imаm Əli (ə): «Yəqinlik imаnın sütunudur.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
ikram Zeynalov
yesterday 08:17
6822.Imаm Əli (ə): «Yəqinliyin gücü dinin (dindаrlığın) ölçüsüylədir.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
ikram Zeynalov
yesterday 08:16
6821. Imаm Əli (ə): «Sоn məqsədə yаlnız yəqinliklə çаtаrlаr.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
ikram Zeynalov
yesterday 08:16
6820. Imаm Əli (ə): «Ürəyi yəqinliyin sərinliyini dаdmış insаn nеcə də böyük səаdətə qоvuşmuşdur.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
4912. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qeybət odur ki, qardaşın haqda onun xoşuna gəlməyən şeyi danışasan.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
4913. Əmru ibn Şüəyb (Atasının babasına istinadən sözlərindən): «Onlar Pey¬ğəmbərin yanında bir kişidən söz açıb dedilər: «Gərək xörəyini də ağ¬zı¬na qoysunlar,dəvəsinin də yəhərini onun yerinə bağlasınlar.» Pey¬ğəmbər (s) buyurdu: «Qeybətini etdiniz.» Ərz etdilər: «Ey Allahın Peyğəmbəri. Biz elə şeylər (eyblərindən) dedik ki, onda var.» Peyğəmbər (s) buyurdu: (Qey¬bət üçün elə) Qardaşın haqda onda olanlardan deməyin kifa¬yət edər.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
4915. Allahın Peyğəmbəri (s): «Dörd nəfər var ki, onların qeybətini etmək qeybət deyil: öz pozğunluğunu aşkar edən pozğun, yaxşılıq etdikdə təşəkkür bildirməyən, pislik etsən bağışlamayan yalan danışan rəhbər, gülmək və zarafat üçün ana söyüşü söyənlər, müsəlmanlardan ayrılıb mənim ümmətimə eyb tutan və onların üstünə qılınc çəkənlər.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
4911. Allahın Peyğəmbəri (s) (Əbuzərə xitabən): «Ey Əbuzər! Qeybət et¬məkdən çəkin. Çünki qeybət zinadan daha pisdir...» Əbuzər deyir: «Ərz et¬dim ki, ey Allahın Peyğəmbəri. Qeybət nədir?» Buyurdu: «Qeybət budur ki, qardaşından onun xoşlamadığı bir söz deyəsən.» Ərz etdim: «Ey Al¬la-hın Peyğəmbəri! Özünün yanında onun haqda danışığa necə?» Buyurdu: «Əgər onda olan şeydən danışarsansa qeybətini etmisən, onda olmayandan danışsan, ona böhtan atmısan.»
313 BİSMİLLAH
has been tagged in a post
4914. İmam Kazim (ə): «Kim başqasının dalınca onda olan və camaatın da bildiyi şeyləri danışarsa, qeybətini etməmişdir. Ancaq kimsə başqasının da¬¬lınca onda olanvə camaatın bilmədiyini danışarsa,qeybətini etmiş¬dir.»
Show more