Асанов Нурмухаммед
Асанов Нурмухаммед
Асанов Нурмухаммед
changed her profile picture
18 Jul
Китеп окуу, ден-соолука да өтө пайдалуу экен. А сиздин китеп менен болгон мамилеңиз кандай? Азыркы учурда кандай китепти окуп жатасыз. Китептин атын жана авторун жаза кетсеңиздер.
le na
le na
added a photo
10 Jul
Аалам жүзүн суктандырган аскасы Андан бөлөк чыгаар деймин башкасы. Адилдикти алмустактан туу туткан АЛАЙЫМДЫН АЛЫМБЕКТЕЙ ДАТКАСЫ. Мертинбеген мезгилинде жаш башы Мерездигин көрсөтсө да көп касы Мемиреген тынчтык үчүн күрөшкөн Мекенимдин АЛЫМБЕКТЕЙ ДАТКАСЫ. Кыйын өткөөл убагында максаты Кыйыр кезген кыргызымды сакташы Кылымдарды кезип бара бермекчи Кыргызстандын Алымбектей Даткасы Аалам кезип жашай берет түбөлүк Алайымдын Алымбектей Даткасы Алымбек Даткага -220 жыл
Show more