02:09
Allah (azze ve celle)'ye Karşı Edepli Olmak! - Tarık Ebu Abdullah - İlim ve Cihad İncileri / Medya