04:13
05 - 1997-02-22 - Vitali Klitschko vs. Troy Roberts