35:05
Wladimir Klitschko Vs. Francois Botha (16-03-2002)