06:49
17. Ders: Hidayet - Şehid Şeyh Halid Huseynan - Ramazan Dersleri / İktibas