10:17
22. Ders: Hayatını Daha Faziletli Olan İçin Nasıl Değiştiririrsin? - Şehid Şeyh Halid Huseynan - Ramazan Dersleri / İktibas