05:02
26. Ders: Müflis (İflas Eden) - Şehid Şeyh Halid Huseynan - Ramazan Dersleri / İktibas