12:08
5. Bölüm: “ Allah'ın (Verdiği) Rengiyle Boyandık.” - Şehid Şeyh Hâris bin Ğâzi en-Nazâri - Davet Silsilesi: Kur'an'la Beraber / İktibas