1:19:58
Через Париж (Франция, Италия 1956) Комедия (в цвете) Луи Де Фюнес 👍