1:54:08
Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao-93 (без перевода)