09:07
Cennette Allah ile Buluşma - İbn-i Kayyim el-Cevziyye - Ulemamızdan İnciler / İktibas