09:56
22. Hatırlatma: Din Nasihattır! - Şehid Şeyh Hâris bin Ğâzi en-Nazâri - Faydalı Hatırlatmalar Silsilesi / İktibas