17:56
Hüseyin Yayla isimli sözde hoca da aslında üfürükçünün tekidir Süleymancı değildir. | Mehmet Fahri Sertkaya