Сурен Микаелян
5+
Сурен Микаелян
has been tagged in a photo
Манвел Маилян
25 Jun
Աշխարհումս ,Ամենից շատ Ի՞ նչ կուզեի ․․․Կուզեի ,որ կյանքը Հեքիա՛թ լիներ Ու վե՛րջը միշտ՝Բարի՛ լիներ ․․․Խի՛ նդ ու ծիծա՛ղը Թող շա՛տ լիներ ,Ու փակ դռներ՝ Չլինեին; Կուզեի , որ Մարդիկ, իրար մեջ ,Հա՛շտ ու խաղա՛ղ ,Պա՛րզ ու շիտա՛կ , Միշտ լինեին ․․․Սե՛ր ու բարի՛ք Թող շա՛տ լիներ, Ու խեղճ մարդիկ՝ Թող չլինեին ; Այդ հեքիաթո՛ւմ , Հրաշագործ, Ես ես լինեի , Ու շատերի՛ ն Ես օգնեի ․․․ Իսկ ինձ համար ՝ Ի՞նչ կուզեի ․․․Իսկ ինձ համար, Միայն մի՛ բան , Ես ես կուզեի , Որ մանկությո՛ւնս Ես հետ բերեի , Ու նորից անհո՛գ
․․АЛВАРД ПАРСАДАНЯН
Show more