29 Jun
  • Like0
Андреи 🌏🌎🌍
participated in the poll
Հենց նոր շատ վատ լուր Քոչարյանից, ամբողջ ընտանիքը իրար է խառնվել, արտակարգ իրավիճակ է, ինչ է կատարվել Դիտեք այստեղից 👉 https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupJoin&st.groupId=52874642456673&_prevCmd=altGroupMain&tkn=3101&_aid=groupProfJoin#js-dlg
Ցանկանում եք Քոչարյանական բոլոր մարդկանց կուլակաթափ անեն?
Results after voting
💛 ) L e n OK ( 💖
💛 ) L e n OK ( 💖
added a photo
14 Jun
11 Jun
Show more